Kerk en geloof

Blikvanger in het centrum is de gotische Jacobuskerk (1506) aan de Lange Reke.

Kerk en geloof