Renesse Nachrichten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

11 Juni 2019

Op 1 januari 2019 is de Bedrijven Investering Zone (BIZ) Groot Renesse opgericht. Het bestuur heeft ervoor gekozen om dit jaar een Keurmerk Veilig Ondernemen voor het centrum gebied aan te vragen.Ondernemers, gemeente, brandweer en politie trekken in dit traject samen op. Vanuit het KVO pakken we samen zaken als overlast, criminaliteit en onderhoud aan. Het keurmerk is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het KVO traject in Renesse wordt ook door deze partij begeleid. Doel van het keurmerk is een veiligere werkomgeving voor ondernemers en hun personeel, minder vandalisme, betere afstemming tussen partijen, imago verbetering en klanten/gasten die zich prettiger voelen in een gebied.

Om het keurmerk binnen te halen moeten een aantal stappen gezet worden. Eerst wordt er een intentieverklaring door partijen ondertekend. Vervolgens maken de partijen een veiligheidsanalyse (0-meting). Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens en een schouw in het gebied. Op basis van de veiligheidsanalyse wordt er een plan van aanpak opgesteld. De acties hieruit worden door de partijen uitgevoerd. Tot slot wordt er door een onafhankelijke auditor gekeken of het keurmerk is binnengehaald. Zo ja, dan ontvangt het winkelgebied het certificaat ‘Basis Samenwerken’.

De doelstelling is om voor eind 2019 het keurmerk binnen te halen. Op dit moment wordt aan de 0-meting gewerkt. Op 8 mei jl. is er een schouw gelopen, waarbij knelpunten zijn genoteerd.