Renesse News items Renesse verkent de grenzen van de arbeidsmarkt

Renesse verkent de grenzen van de arbeidsmarkt

17 January 2020

De eerste vacaturemarkt was al een groot succes.


Op zaterdag 8 februari a.s. zal er door Ondernemend Renesse Aan Zee (BIZ Renesse) voor de 2e keer een vacaturemarkt georganiseerd worden. De eerste vacaturemarkt van februari 2019 was al een groot succes. Nog steeds zijn er grote tekorten op de arbeidsmarkt, vandaar dat de BIZ Renesse ook nu weer aandacht schenkt aan dit onderwerp en actief werkgevers en werkzoekenden bij elkaar wil brengen. Ook nu is de animo groot om zich te presenteren aan kandidaten die op zoek zijn naar een baan. Veel bedrijven hebben zich al aangemeld, als ook partijen welke in de arbeidsbemiddeling een belangrijke rol spelen.

Mini symposium


Ook nu weer zal voorafgaand aan de vacaturemarkt een mini symposium plaatsvinden. Onder het motto “Renesse verkent de grenzen van de arbeidsmarkt” zal worden stil gestaan bij waar nog goede mogelijkheden bestaan om arbeidspotentieel te vinden. Tijdens het symposium zal er door diverse instanties en ervaringsdeskundigen over dit onderwerp worden gesproken. Hoopgevend is ook de wijze waarmee het onderwijs hun leerlingen middels een praktijkgerichte opleiding hun pupillen hun vakbekwaamheid willen leren. Met deze opzet wordt het leerproces steeds beter met de praktijkervaring verbonden. De inzichten over de arbeidsmarkt en de ontwikkeling hiervan anno 2020 wordt breed besproken Aan het woord komen partijen zoals de overheid, het UWV en Scalda, maar ook ondernemers met hun praktijkervaring.

Aan de slag in Zeeland


Onder de naam “Aan de slag in Zeeland” functioneert een samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties en UWV in die regio’s om de nieuwe kansen in de arbeidsmarkt te bevorderen. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn:

  • Ontmoetingen met 100% baangarantie
  • Open hiring; een Amerikaans concept dat ook inmiddels hier navolging ondervindt
  • Opleiding volgens de praktijkroute


Het mini symposium zal plaatsvinden voorafgaande aan de vacaturemarkt van 10:30 tot 11:55. Graag nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Dorpshuis Renesse

Zeeanemoonweg 1
4325 BX Renesse Nederland


Om 12:00 uur zal de vacaturemarkt officieel van start gaan. Dit is het moment waarop de werkzoekenden en werkgevers met elkaar in gesprek gaan. Ook voor jongeren die nog in opleiding zijn  bestaat de kans om kennis te maken met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt maar ook voor praktijkplaatsen en stage mogelijkheden.

Meer informatie