Renesse Nieuwsberichten Masterplan Renesse

Masterplan Renesse

27 februari 2017

Wanneer u al even niet meer in Renesse bent geweest zult u ervaren dat er regelmatig veranderingen zijn. Op diverse gebieden krijgt het Masterplan Renesse zijn gewenste vormen.
Er wordt nagedacht over een nieuw Verkeersplan, herinrichting centrum Renesse en een volledig nieuwe hoofdweg naar het strand van de Jan van Renesseweg.
De wijzigingen in het centrum zijn gebaseerd op uitstraling; groen, straatwerk en bankjes.
De inventarisatie is bedoeld als basis voor het opstellen van schetsontwerpen ten behoeve van de herinrichting van het centrum. De eerste gedachtegangen zijn inmiddels al aan het papier toevertrouwd en met de projectgroep gedeeld. Op 22 februari komt de klankbordgroep bij elkaar en kan de brede vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers ook kennis nemen van de eerste schetsontwerpen van onder meer de kerkring en Hogezoom.