Renesse Nieuwsberichten Pilot sluiting Hogezoom vervroegd naar 21 mei 2020

Pilot sluiting Hogezoom vervroegd naar 21 mei 2020

21 mei 2020

Van 21 mei tot en met 31 augustus 2020 is de Hogezoom in Renesse, tussen de kruising met de Oude Moolweg en Jan van Renesseweg, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Pilot vervroegd
Vanwege coronamaatregelen heeft de gemeente besloten de sluiting van de Hogezoom in Renesse te vervroegen. Oorspronkelijk stond de pilot gepland op 1 juli 2020. In verband met de (aanstaande) versoepeling van de Coronamaatregelen, en de komende weekenden met Hemelvaartsdag en Pinksteren, kijkt de gemeente momenteel naar het creëren van meer ruimte voor voetgangers op straat, zodat de afstandsregel van 1,5 meter als basisregel gerespecteerd kan worden. Deze pilot sluit hier goed bij aan.

Herinrichting Hogezoom
Het eerste deel van het project ‘’Herinrichting Hogezoom’’, van de ingang Kerkring tot en met de kruising Jan van Renesseweg, is op 1 april 2020 opgeleverd. Dit deel van de Hogezoom is zodanig ingericht, dat het mogelijk is om de Hogezoom (delen van het jaar) af te sluiten. Zo is er sprake van tweerichtingsverkeer op een smalle rijbaan, waar de auto te gast is en de voetganger en de fietsers hoofdgebruiker. Verder liggen de rijbaan en de trottoirs op één niveau, zijn bijzondere plekken duidelijk gemarkeerd (zoals het Waterplein) en is er voldoende groen toegevoegd om de verblijfskwaliteit te verbeteren. Op drukke momenten (zoals het hoogseizoen) leent deze rijbaan zich niet voor tweerichtingsverkeer en komt de verkeersveiligheid in het geding. Kortom, dit deel van de Hogezoom is ‘fysiek’ klaar voor afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op drukke momenten.

Afspraken
Door het vervroegen van de pilot verandert er verder niks aan de eerdere berichtgeving. Dit betekent nog steeds dat de gemeente, samen met de dorpsraad en ondernemersvereniging,  komend najaar beoordeelt wat de gevolgen zijn van de tijdelijke afsluiting van dit deel van de Hogezoom. Vanaf 21 mei 2020 worden, zoals eerder gemeld, ook de venstertijden voor bevoorrading ingevoerd. Door venstertijden in te voeren, beperken we de overlast van gemotoriseerd verkeer voor voetgangers en fietsers tot de ochtendperiode. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Ga voor meer informatie over de sluiting van de Hogezoom in Renesse naar https://masterplanrenesse.nl.