Renesse Nieuwsberichten Terrasuitbreiding voor horeca-ondernemers en strandpaviljoenhouders

Terrasuitbreiding voor horeca-ondernemers en strandpaviljoenhouders

21 mei 2020

De gemeente Schouwen-Duiveland stelt horeca-ondernemers en strandpaviljoenhouders in de gelegenheid een plan in te dienen om hun terras tijdelijk uit te breiden en te exploiteren binnen de nu geldende openings- en sluitingstijden. Het gaat om ondernemers die momenteel al een exploitatie-en terrasvergunning hebben op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor winkeluitstallingen geldt dat deze zijn toegestaan binnen de al bestaande algemene regels.

Terrasexploitatievergunning

Dinsdagavond 19 mei 2020 maakte het kabinet bekend dat met ingang van 1 juni aanstaande onder andere terrassen met zitplaatsen weer open mogen. Horeca-ondernemers en strandpaviljoenhouders kunnen vanaf 20 mei 2020 online via Mijn Schouwen-Duiveland een terrasexploitatievergunning aanvragen voor terrasuitbreiding. Vraag aan met:


Een terras kan uitgebreid worden tot maximaal het aantal plaatsen of stoelen dat tot voor de sluiting van de horecabedrijven in exploitatie was. De vergunningstermijn loopt van 1 juni tot uiterlijk 1 oktober 2020.

Ventvergunning

Daarnaast heeft de gemeente een positieve grondhouding aangenomen voor het tijdelijk verlenen van een ventvergunning op het strand tot 1 oktober 2020. De definitieve beslissing voor het verlenen van deze vergunning wordt echter genomen door de Veiligheidsregio Zeeland. Een ventvergunning houdt in dat er een zelfservice functie komt op een vaste locatie op strandniveau. Hiermee kan de strandbezoeker bedient worden die geen gebruik wil maken van de uitgebreide service van het paviljoen. De beslissing van de Veiligheidsregio Zeeland wordt binnen een aantal weken verwacht.

Richtlijnen

De aanvragen worden getoetst aan de beleidsregels voor terrassen én aan voor de uitbreiding opgestelde richtlijnen. In het algemeen geldt dat de uitbreiding veilig moet zijn voor de terrasgebruiker, omwonenden en passerende mensen. En uiteraard zijn de coronamaatregelen vanuit het Rijk en de Veiligheidsregio Zeeland leidend.

Versneld

De aangevraagde terrasexploitatievergunningen worden waar mogelijk versneld opgepakt door de gemeente. Zonder daarbij de kwaliteit van de toetsing en de  belangen van omwonenden over het hoofd te zien. De gemeente zet alles op alles om de horecabedrijven zo snel mogelijk te informeren zodat zij weten of ze vanaf 1 juni  aan de slag kunnen.