Renesse Nieuwsberichten Zeeuwse badplaatsen willen Actieplan Zomer 2020

Zeeuwse badplaatsen willen Actieplan Zomer 2020

14 mei 2020

De ondernemersverenigingen van de grootste Zeeuwse badplaatsen Renesse, Domburg en Cadzand  willen samen met de verantwoordelijke bestuurders een Zeeuws breed Actieplan Zomer 2020 opstellen. Het Actieplan Zomer 2020 moet de vakantiebeleving bewaken van gasten die de Zeeuwse badplaatsen deze zomer bezoeken. De vakantiebeleving en daarmee het imago van de Zeeuwse badplaatsen wordt ernstig bedreigd als gevolg van de 1,5 meter economie.

Gasten moet verteld worden dat ze welkom zijn. Er is genoeg ruimte voor gasten om te kunnen genieten aan het strand. Het Actieplan moet duidelijk maken hoe die ruimte benut gaat worden en hoeveel gasten er kunnen komen op een mooie zomerse dag. Vervolgens kunnen voorzorgsmaatregelen worden getroffen waardoor de badplaatsen open kunnen blijven. Vrees is dat als er nu geen plan voor de zomer gemaakt wordt, de badplaatsen bij grote drukte in de zomer opnieuw op slot gaan en de ondernemers wederom worden geconfronteerd met lege straten en lege stranden.

Het Actieplan moet resulteren in maatregelen die voldoen aan onderstaande 4 voorwaarden:

  1. Verantwoord

De maatregelen moeten verantwoord zijn voor de Zeeuwse volksgezondheid maar ook voor de Zeeuwse ondernemingen. De ondernemers in de samenwerkende badplaatsen hebben veel kennis over bezoekersstromen en consumentengedrag. Deze kennis willen ze delen om het maken van risico analyses te versnellen en de betrouwbaarheid te vergroten. Op die manier willen ze meedenken over maatregelen die zorgen voor de veiligheid en het welzijn van iedereen.

  1. Tijdig

De ondernemers in de samenwerkende badplaatsen hebben tijd nodig om maatregelen voor te bereiden. Die tijd willen ze krijgen. Gasten afzeggen of laten weten dat ze weer welkom zijn, kost tijd en geld. Hoe eerder ondernemers weten waar ze aan toe zijn, hoe eerder ze maatregelen kunnen treffen om onnodige schade aan hun ondernemingen èn aan het imago van hun badplaats en Zeeland te kunnen voorkomen. Het Actieplan doet pro actief voorstellen waardoor beslissingen naar voren getrokken kunnen worden en eerder gecommuniceerd kunnen worden.

  1. Helder

De ondernemers in de samenwerkende badplaatsen hebben veel kennis over communicatie met gasten uit Nederland, Duitsland en België. Zij kennen de cultuurverschillen tussen deze landen en kennen de vragen van gasten die ontstaan door de verschillen tussen het Duitse, Belgische en Nederlandse overheidsbeleid t.a.v. Corona. De ondernemers snappen dat heldere communicatie met een verscheidenheid aan gasten extra inspanning en kennis vergt. Dus denken de ondernemers in het Actieplan graag mee over oplossingen.

  1. Hoffelijk

De samenwerkende badplaatsen hebben gastvrijheid hoog in het vaandel staan. De ondernemers in de badplaatsen verkopen niet alleen overnachtingen, koffie of kleding. Zij verkopen een totaal pakket waarbij de vakantiebeleving en het welkome gevoel centraal staat. Ook al moeten wij in Zeeland streng zijn om veiligheidsregels te handhaven, dan nog moet dit hoffelijk gebeuren. Als ons product gereduceerd wordt tot de tastbare zaken alleen, de strengheid gaat overheersen en het vakantiegevoel vervalt, dan loopt het imago van Zeeland als vakantiebestemming onherstelbare schade op en zien wij gasten niet snel terug. Het Actieplan moet voorzien in concrete suggesties voor hoffelijke communicatie.

Momenteel leggen de ondernemersverenigingen in de drie badplaatsen de laatste hand aan hun eigen lokale actieplan met maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld bezoekersstromen en communicatie. Deze lokale plannen worden volgende week besproken met de eigen gemeente. Dit kan de opmaat vormen naar een Zeeland brede aanpak.

Meer informatie over de badplaatsen vindt u op :

www.renesseaanzee.nl

www.visitdomburg.nl

www.cadzand.life