Uitbreiding horecaterrassen en bezorg- en afhaalregeling verlengd

20 Oktober 2020

De regelingen voor het uitbreiden van horecaterrassen en bezorgen- en afhalen van maaltijden worden verlengd tot 1 april 2021. De horeca is een van de sectoren die ernstig is getroffen door de beperkende werking van de coronamaatregelen. In meistelden het college van burgemeester en wethouders daarom horecaondernemers in de gelegenheid een plan in te dienen om hun terras uit te breiden.  

Richtlijnen

De opgestelde richtlijnen tot 1 oktober 2020 zijn grotendeels hetzelfde gebleven, op een paar kleine wijzigingen na. Dit heeft te maken met de mogelijkheid het terras van beschutting te voorzien. Deze beschutting dient aan voorwaarden te voldoen. Verder worden aanvragen wederom getoetst aan de beleidsregels voor terrassen én aan de voor de uitbreiding opgestelde richtlijnen. Horeca-exploitanten die hun terras nog niet hebben uitgebreid kunnen alsnog een terrasvergunning aanvragen. Voor horeca-exploitanten met een terrasuitbreiding wordt de vergunning verlengd.

Betrokken partijen gepolst

Om tot een besluit te komen heeft de gemeente horecaondernemers, ondernemersverenigingen en stads- en  dorpsraden gepolst om een duidelijk beeld te krijgen in welke mate er behoefte is om de terrasregeling te verlengen. Ook heeft de gemeente advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio Zeeland. Net als de  Veiligheidsregio Zeeland is de gemeente voorstander van een Zeeuwsbrede afstemming over de terrasuitbreiding.

Horeca minimaal 4 weken dicht
Op 13 oktober 2020 heeft premier Rutte nieuwe maatregelen bekendgemaakt die voor de horeca-exploitanten vergaande consequenties hebben. Vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur gaan restaurants en cafés minimaal 4 weken dicht.

Burgemeester Van der Hoek: “Het besluit om restaurants en cafés voor een periode te sluiten treft die  ondernemers zwaar. Door de regeling toch nu al te verlengen kan men, als over enige tijd de horeca weer open mag, direct van de terrasvergunning gebruikmaken.”

In de vergunning is opgenomen dat zolang de coronamaatregelen horeca-exploitatie niet toestaat de terrasvergunning niet gebruikt kan worden. De nieuwe coronamaatregelen staan wel toe dat maaltijden kunnen worden bezorgd en afgehaald.


Diese Seite teilen: