2021 Kermis in Renesse, niet in Zierikzee

19 July 2021

De afgelopen maanden is door de gemeente onderzocht of en hoe we een coronaproof-kermis kunnen organiseren in 2021 in Zierikzee en Renesse. Dat blijkt alleen mogelijk in Renesse. De kermis wordt gehouden van 22 tot en met 28 juli, zondag uitgezonderd, rondom de Kerkring.

Hierbij geldt het voorbehoud van eventuele aanscherping van de Corona-maatregelen.  

In 2020 was er een sterk vermoeden dat we in 2021 ook nog met Corona te maken zouden hebben. Er is door medewerkers van de gemeente veel tijd geïnvesteerd in het onderzoek naar locaties die meer ruimte boden om wellicht toch een ‘’coronaproof’’ kermis te organiseren. In totaal zijn er zes  locaties onderzocht. Uiteindelijk bleek dat deze niet beschikbaar, niet geschikt of te duur.

Tijdens de voorbereiding van de kermis zijn we uitgegaan van de bestaande kermislocaties in Zierikzee en Renesse. Hopende op versoepelingen van de regels. Het Coronaregelkader voor evenementen en kermissen werd pas op 18 juni duidelijk. De hoofdregels komen op het volgende neer:

  • er geldt een maximum aantal gelijktijdig aanwezige personen op het kermisterrein, 1 persoon per 5 vierkante meter.
  • er dient rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand onderling voor volwassenen;
  • er dient aan crowdcontrol en gescheiden publieksstromen te worden gedaan (eenrichtingsverkeer).
  • meerdaagse evenementen zijn verboden maar voor kermissen is een uitzondering gemaakt.

Het college heeft op basis van deze regels besloten dat er in Zierikzee geen kermis kan plaatsvinden.

De warenmarkt van Renesse vindt als gevolg van het plaatsvinden van de kermis op 28 juli plaats aan de Hogezoom.


Share this page: