De schillen van het strand

Zes strandpaviljoens op Schouwen-Duiveland geven een nieuwe toekomst aan hun restafval. Van koffiedik tot sinaasappelschil; na de inzameling en verwerking worden ze omgezet in grondstoffen. De ondernemers hopen dat hun initiatief een inspiratie is voor anderen.

De inzamelingsactie begon eind 2020, op initiatief van twee strandpaviljoens. Inmiddels zijn dat er zes: Our Seaside, De Branding, Perry’s Beachclub, Sand and Pepper, De Haven van Renesse en Zuid Zuid West. Volgens Walter Bien van Perry’s Beachclub geven de deelnemers hiermee een signaal af aan collega-ondernemers. “We laten zien dat sommige restproducten niet als afval hoeven te eindigen”, vertelt hij. “Je kunt die namelijk prima hergebruiken. Dat is goed voor het milieu en voor ons bedrijf, want het geeft blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

De zes zamelen nu vooral nog koffiedik en sinaasappelschillen in. Walter: “Die worden opgehaald door Bidfood en komen via hen bij een leverancier terecht. Zo gaat ons koffiedik naar GROW, een bedrijf dat oesterzwammen kweekt voor vegetarische bitterballen, burgers en carpaccio. Het koffiedik fungeert als kweekbodem voor de zwammen.”

Van schil tot schelp

Volgens Rieneke Bijleveld van De Branding in Renesse blijkt tijdens deze pilot welke afvalstoffen het beste gescheiden kunnen worden. “Koffiedik en sinaasappelschillen zijn relatief eenvoudig in te zamelen”, vertelt ze. “Van die schillen worden bijvoorbeeld weer schoonmaakmiddelen en cosmetica gemaakt. Uiteindelijk willen we ook ons organisch swill afval gaan inzamelen, een enkel paviljoen is daar zelfs al mee begonnen. We kijken ook naar de schelpen van oesters en mosselen, maar ook dát zit nog in de onderzoeksfase. Door te laten zien wat er allemaal mogelijk is, op een toegankelijke manier, willen we collega’s inspireren om hetzelfde te doen.”

Bidfood en Renewi

Bij het initiatief zijn ook Bidfood en afvalverwerker Renewi aangesloten. “Met hen overleggen we over de logistieke kant van het verhaal”, vertelt Rob Rameau van Our Seaside. “Bijvoorbeeld hoe we onze grondstoffen het beste kunnen bewaren. Daar zijn speciale zakken voor nodig, om alles zo hygiënisch mogelijk te verwerken. Bidfood slaat ook de brug naar leveranciers die producten maken van onze grondstoffen, zoals GROW, dat schoonmaakmiddelen maakt van sinaasappelschillen. Renewi levert onder andere de kliko’s voor organisch afval en doet onderzoek naar het recyclen van schelpen, voor dierenvoeding, bouwmateriaal en andere zaken.”

Tegen de verspilling

Rob herinnert zich nog de schillenboer van vroeger. Hij vindt het jammer dat tegenwoordig alles maar op de afvalberg belandt. “Dat kan en moet anders”, zegt hij. “In onze doorgeschoten consumptiemaatschappij wordt er héél veel verspild, maar we kunnen de natuur niet blijven belasten. In de circulaire samenleving wordt afval een grondstof. Ons initiatief is daar een klein maar goed voorbeeld van “

Goede PR

Volgens Rieneke speelt niet alleen haar intrinsieke motivatie een rol, maar ook een zakelijk belang. “De regels rond afvalscheiding worden steeds strenger”, zegt ze. “Daar kun je op wachten. Of beter gezegd: daar kun je ook niet op wachten, door nu al maatregelen te nemen. Hiermee nemen we zelf het initiatief en laten we de gemeente zien wat er allemaal mogelijk is. Zodat we straks geen regels opgelegd krijgen die misschien niet werken. Daarnaast geef je een signaal af naar de gast, die je net zo goed hoopt te inspireren. Bovendien is het altijd goed om bekend te staan als ‘groene’ ondernemer. Vandaar dat onze partners meedenken over de communicatie naar de gast, van flyers en filmpjes tot een kweekbakje met koffiedik en oesterzwammen.”