Ondernemersvereniging Renesse gevestigd en kantoorhoudende te Renesse (4325CV) aan de Zeedahliaweg 42, hierna te noemen “Ondernemersvereniging Renesse” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Ondernemersvereniging Renesse verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Ondernemersvereniging Renesse u over de manier waarop Ondernemersvereniging Renesse uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Ondernemersvereniging Renesse worden aangeboden op https://www.renesseaanzee.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Ondernemersvereniging Renesse gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Ondernemersvereniging Renesse past wat u op https://www.renesseaanzee.nl ziet aan op uw interesses. Ondernemersvereniging Renesse gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kunt u hier meer lezen.
 2. Doel
  Ondernemersvereniging Renesse verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van https://www.renesseaanzee.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Ondernemersvereniging Renesse gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Ondernemersvereniging Renesse.
 3. Uw account
  In uw account op https://www.renesseaanzee.nl slaat Ondernemersvereniging Renesse onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer & e-mailadres.
 4. Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Ondernemersvereniging Renesse heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Ondernemersvereniging Renesse samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Ondernemersvereniging Renesse meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan in onze nieuwsbrief.
 5. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan https://www.renesseaanzee.nl houdt Ondernemersvereniging Renesse uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Ondernemersvereniging Renesse haar aanbod aan u daarop aanpassen. Ondernemersvereniging Renesse gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op https://www.renesseaanzee.nl/cookies/ meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 6. Verbetering van diensten Ondernemersvereniging Renesse
  Ondernemersvereniging Renesse kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Ondernemersvereniging Renesse uitvoeren, geeft Ondernemersvereniging Renesse uw e- mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Ondernemersvereniging Renesse geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Ondernemersvereniging Renesse voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Ondernemersvereniging Renesse een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Ondernemersvereniging Renesse op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Ondernemersvereniging Renesse maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Ondernemersvereniging Renesse ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar marketing@ovrenesse.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Ondernemersvereniging Renesse tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://www.renesseaanzee.nlwerken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Ondernemersvereniging Renesse

Ondernemersvereniging Renesse heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Ondernemersvereniging Renesse verwerkt ten behoeve van https://www.renesseaanzee.nl. Ondernemersvereniging Renesse accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Ondernemersvereniging Renesse bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://www.renesseaanzee.nl, tenzij Ondernemersvereniging Renesse op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Ondernemersvereniging Renesse behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://www.renesseaanzee.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://www.renesseaanzee.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://www.renesseaanzee.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 05-06-2018.