Over de Jacobuskerk

Blikvanger in het centrum is de Gotische Jacobuskerk (1506) aan de Lange Reke. Waarschijnlijk stond eerder op deze plaats een Romaanse kapel. Het hoofdaltaar was gewijd aan Jacobus de Meerdere, de heilige van Santiago de Compostella. De kerk is opgenomen in de eeuwenoude pelgrimsroute naar Spanje. De kermis van Renesse wordt van oudsher altijd omstreeks 25 juli, de naamdag van Jacobus, gehouden.

De preekstoel dateert uit de 17de eeuw en komt uit de kerk van Elkerzee die na de watersnoodramp niet meer herbouwd is. In de beschilderde ijzeren kist (17de eeuw) die naast de preekstoel staat, werd vroeger het avondmaals-zilver bewaard. Op de zeer oude altaarsteen onder de avondmaalstafel zijn vijf kruisjes te zien. Zij refereren aan de vijf wonden van Jezus. Het orgel (930 pijpen) is in 1882 gebouwd door de firma Oberlinger in Windesheim. De kerk beschikt over vijf rouwborden, twee wapenborden en 23 losse wapentjes, alle uit de tweede helft van de 18de eeuw en als verzameling zeldzaam voor Zeeland.

In de toren hangt een luidklok van Pieter van Dormen uit 1458 met als randschrift: Salvatrix seculi, Stella maris succure ora nobis (Redster der eeuw, Sterre der zee wees onze hulp). Aan de noordzijde bevindt zich de aangebouwde achtkantige traptoren, samen met de toren verbeeldt deze Maria met kind.

Kerkdiensten
De hervormde kerkdienst in de Jacobuskerk wordt gehouden op zondag om 10.00 uur; behalve in de maand juli dan om 9.30 uur.
Duitstalige kerkdiensten: in de maand juli iedere zondag om 11.00 uur.

Predikant is ds. Marco Boevé.

Concerten (gratis toegang) in de kerk, openstelling en exposities;  klik op onderstaande link voor actuele informatie.
www.kerkrenessenoordwelle.nl